ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN RUSIA

 

De la 1 ianuarie 2014, Agenţia Federală pentru Comunitatea Statelor Independente, pentru сompatrioţii care locuiesc  în străinătate şi pentru Cooperare Internaţională umanitară (Rossotrudnichestvo), prin reprezentanţa  Agenţiei în România, de pe lângă  Ambasada Federaţiei Ruse, este singurul operator pentru selectarea  candidaţilor străini în vederea efectuării studiilor la  universităţi din  Federaţia Rusă. În acest sens, Ambasada solicită includerea  în Comisia Agenţiei  pentru acordarea burselor din cadrul  Ministerul Educaţiei Naţionale din România a lucrătorilor  reprezentanţei Rossotrudnichestvo, responsabili pentru selectarea candidaţilor străini.

Calendarul prezentării  documentelor  la reprezentanţă  este următorul:

- Prezentarea setului  complet de documente la  reprezentanţă până la 7 aprilie 2014;

- Verificarea, evaluare şi selecţia  candidaţilor: 08 -  11 aprilie 2014;

- Informaţii privind admiterea la studii – începând cu  05 iulie 2014.

Dosarul  candidatului  trebuie să conţină următoarele documente :

1 . Formularul de cerere completat (chestionarul), cu o fotografie color ataşată.

2 . Copii după actele de studii, cu indicarea materiilor studiate şi notele (calificativele) obţinute); solicitanţii care sunt  elevi vor prezenta o adeverinţă că sunt în ultimul an de studiu, în care se vor prezenta notele din ultimul semestru.

3. O copie a adeverinţei medicale privind lipsa unor contraindicaţii pentru a studia în Federaţia Rusă, emisă de un organ oficial din ţara de reşedinţă a candidatului.

4 . O copie a adeverinţei medicale privind absenţa virusului imunodeficitar (HIV)  şi SIDA,  emisă de un organ oficial din ţara de reşedinţă a candidatului.

5 . Copii ale paginilor din paşaportul cu  care cetăţeanul străin va trece  frontiera Federaţiei Ruse, cu o valabilitate de cel puţin 18 luni de la data de începere valabilităţii vizei de intrare pentru studii (pagini lizibile,  care conţin datele iniţiale  pentru perfectarea invitaţiei).

6 . Copie a certificatului de naştere (dacă este cazul).

7 . Copii ale documentelor (diplome, certificate etc. ale  câştigătorilor concursurilor şi olimpiadelor  internaţionale şi  naţionale (faza pe oraş şi altele).

O copie  a documentului care confirmă nivelul de pregătire pentru admiterea la studii  pentru profesiile din domeniul culturii şi artei.

Vă rugăm să reţineţi că începând cu anul universitar 2014/2015 , selectarea fiecărui  cetăţean străin, recomandat pentru studii, se va face  de către Ministerul Educaţiei din Rusia, împreună cu instituţiile de învăţământ superior din Rusia, pe baza documentelor prezentate. Trebuie să se ţină cont de faptul că la  completarea cererii trebuie să  urmăriţi  lista de specializări: http://rs.gov.ru/node/43539 şi să le precizaţi  la punctul 20 din cerere. Totodată menţionăm că solicitantul străin are dreptul să opteze în legătură cu localitatea unde îşi va face studiile viitoare (p-21 din cerere) la una din cele  şase instituţii de învăţământ (maximum două  într-un district federal, inclusiv Moscova şi Sankt Petersburg), recomandăm să consultaţi  http://en.russia.edu.ru (where to stady)  sau http://www.institute-catalogue.ru. În cazul în care  niciuna dintre aceste instituţii de învăţământ indicate  în cerere nu îl poate primi pe  solicitantul străin, Ministerul Educaţiei din Federaţia Rusă şi Rossotrudnichestvo îşi rezervă dreptul redistribuirii finale.

Pentru  anul şcolar 2014-2015 se alocă  150 persoane/lună pentru studii  profesionale suplimentare (stagii), două burse suplimentare la specialitatea "geologie, mine, petrol şi gaze şi geodezie" , două burse suplimentare pentru specialităţile "medicină clinică".

În conformitate cu Legea federală 2012 № 273 - FZ din 29 decembrie "Cu  privire  la educaţia în Federaţia Rusă", instruirea  studenţilor străini se face cu plata de burse universitare de stat şi asigurarea cazării în cămine, în condiţiile stabilite pentru cetăţenii din Federaţia Rusă.

Cetăţenii străini sunt admişi în calitate de cursanţi pentru un program de stagii de formare profesională suplimentară,  fără plata de  burse academice de stat, oferindu-li-se cazare gratuită în zona căminelor  instituţiilor de învăţământ. Cetăţenii străini care nu cunosc suficient limba rusă beneficiază de dreptul de a studia la  secţiile  pregătitoare. Cetăţenii străini veniţi la  studii în Federaţia Rusă sunt obligaţi  să-şi  cumpere poliţa de asigurare medicală pe cheltuiala lor.