CENTRUL DE VIZE PENTRU RUSIA

Din 05 octombrie 2016 la Constanța și-a început activitatea Centrul de vize pentru Rusia, situat la adresa: str. Căpitan Romulus Petre 13, pagina web: www.vfsglobal.com/russia/romania.

Centrul de vize a fost deschis în scopul de a spori calitatea serviciilor oferite cetățenilor români, ai altor state și persoanelor apatride, care doresc să primească viza de călătorie în Federația Rusă, de a accelera și simplifica procedura de obținerea vizelor, de a crea condiții de confort maxim pentru solicitanți.

În România, cu excepția Constanței, Centrul de vize mai funcționează și la București.

Centrele de vize sunt oficial acreditate de a primi, prelucra și transmite spre analiza misiunilor diplomatice și oficiilor consulare a Federației Ruse toate actele necesare pentru obținerea vizelor, inclusiv taxele de vize de la persoane fizice și juridice (inclusiv agenții de turism) și de a elibera pașapoartele cu vize.

Operatorii Centrului de vize oferă consultanță solicitanților în ceea ce privește modul de completare a formularului de solicitare a vizei, a actelor necesare pentru obținerea vizei, procedura și termenele de obținere a vizei, etc.

Decizia finală de acordare sau refuz în acordarea vizei aparține doar misiunilor diplomatice și oficiilor consulare a Federației Ruse.

În mod direct, misiunile diplomatice și oficiile consulare a Federației Ruse primesc documentele pentru acordarea vizelor la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al României, a delegațiilor oficiale, care călătoresc în Federația Rusă pe baza invitațiilor eliberate de organele de stat ruse. 

Pentru serviciile sale, Centrul de vize percepe o taxă de servicii fixă în suma de 25 EUR (TVA inclus), în echivalent RON, ce rămâne în totalitate la dispoziția sa.

Taxa de servicii n-ar trebui confundată cu taxa de vize, ce se virează în contul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare a Federației Ruse. Mărimea taxei de viza este stabilită în conformitate cu acordurile internaționale ale Federației Ruse (de ex.: Acordul între Federația Rusă și Uniunea Europeană pentru simplificarea acordării de vize cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene) și a Hotărârii Guvernamentale a Federației Ruse Nr. 889 din 11.11.2010 „Aprobarea sumelor taxelor consulare percepute de funcționari pentru efectuarea activităților consulare”.

Dacă aveți vreo nemulțumire legată de modul de lucru a Centrului de vize (servicii de proasta calitate, se așteaptă mult la coadă, comportament inadecvat al personalului, etc.) sau doriți să faceți o propunere, în ceea ce privește îmbunătățirea activității, le puteți trimite la adresa Consulatului General la Constanța: 900682, Constanța, str. Mihai Viteazu, nr. 5, sau pe adresa de e-mail: consulatulrus@mail.ru.

ATENȚIE

Primirea actelor pentru viză la Consulatul General se face numai de la solicitanți individuali, care depun actele pe numele lor sau pentru rude apropiate și cu condiția programării prealabile pentru fiecare solicitant.

Se poate face o programare la Consulatul General aici.

Primirea actelor pentru viză de la persoană juridică (agenție turistică sau de vize) se face numai la Centrul de vize pentru Rusia.

 

Informația generala

Despre termenul de primire a vizei

Despre numărul de intrări/ieșiri

Despre taxe consulare

Instrucțiuni pentru obținerea vizei rusești

Tarife

Tipuri de viză

Viza turistică

Viza de afaceri

Viza umanitara

Viza privată

Viza de muncă

Viza de studii

Viza de tranzit

Transferarea sau refacerea vizei

Întrebări frecvente

Reguli generale

 

 Informația generală

Cetățeanul străin trebuie să primească viza pentru intrarea în Federația Rusă, dacă altceva nu este prevăzut de tratatele internaționale.

Viza trebuie obținută înainte de călătoria în Federația Rusă.

Viza se lipește în pașaportul cetățeanului străin și conține următoarele informații: numele de familie, prenumele (cu literele alfabetului rusesc și ale celui latin), data nașterii, sexul, cetățenia (cetățenia dobândită), numărul documentului, care atestă identitatea, data eliberării vizei, durata permisă de ședere în Federația Rusă, numărul invitației pentru intrarea în Federația Rusă sau deciziei unui organ de stat, termenul de valabilitate al vizei, scopul călătoriei, informații despre organizația care a eliberat invitația (sau despre persoana fizică ce a făcut invitația), tipul vizei (simplă sau multiplă).

 În atenția cetățenilor Federației Ruse care posedă și altă cetățenie!

Vă atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu articolul 6 din Legea Federală № 114-F3 ”Despre procedura de ieșire și intrare în Federația Rusă” din data de 15 august 1996, ”ieșirea din Federația Rusă și intrarea în Federația Rusă de către cetățenii Federației Ruse se fac pe baza documentelor valabile, care atestă identitatea cetățeanului Federației Ruse în afara granițelor acesteia”.

În plus, în conformitate cu punctul 1 al articolului 6 al Legii Federale № 62-F3 ”Despre cetățenia Federației Ruse”, din 31 mai 2002 ”cetățeanul Federației Ruse, care deține și o altă cetățenie, este privit de Federația Rusă numai ca cetățean al Federației Ruse, cu excepția cazurilor prevăzute de tratatele internaționale ale Federației Ruse sau Legea federală. Dobândirea de către un cetățean al Federației Ruse a unei alte cetățenii, nu atrage după sine pierderea cetățeniei Federației Ruse”.

Astfel, obținerea de către cetăceni Federaţiei Ruse vizelor ruse în pașapoartele străine este categoric interzisă!

 Program de lucru al Consulatului General

1. Depunere documentelor pentru obţinerea vizelor ruse: luni, marți și vineri între orele 8.00 și 12.00.

2. Eliberare pașapoartelor depuse anterior pentru obţinerea vizelor: luni, marți și vineri între orele 12.00 şi 12.30.

ATENȚIE

Primirea actelor pentru viză la Consulatul General se face numai de la solicitanți individuali, care depun actele pe numele lor sau pentru rude apropiate și cu condiția programării prealabile pentru fiecare solicitant.

Se poate face o programare la Consulatul General aici.

Primirea actelor pentru viză de la persoană juridică (agenție turistică sau de vize) se face numai la Centrul de vize pentru Rusia.

 Termenul de obţinere a vizei

Consulatul General al Federației Ruse analizează cererile de viză și decide eliberarea sau refuzul de eliberare a vizei în termenele stabilite pentru tipul simplu de viză, (de obicei de la 5 până la 10 zile lucrătoare), după prezentarea setului complet de documente și plata taxelor consulare.

În anumite cazuri, termenul de analiză a solicitărilor de viză se poate modifica în funcție de hotărârea oficiului consular (până la 30 zile).

În cazuri excepționale, când este necesară deplasarea urgentă în Federația Rusă, cetățeanul poate solicita eliberarea vizei în regim de urgență, termenul de analiză a documentelor putând fi scurtat până la trei zile lucrătoare.

 Numărul de intrări/ieșiri

Viza cu o intrare oferă dreptul cetățeanului străin să treacă frontiera de stat a Federației Ruse o dată pentru intrare și o dată pentru ieșirea din Federația Rusă.

Viza cu două intrări oferă dreptul cetățeanului străin să treacă frontiera Federației Ruse de două ori pentru intrare și de două ori pentru ieșirea din Federația Rusă.

Viza multiplă oferă dreptul cetățeanului străin la un număr multiplu (mai mare de doi) de intrări în Federația Rusă. Pe baza vizei multiple, cetățenii statelor Uniunii Europene, care sunt membre ale Acordului, pot petrece pe teritoriul Federației Ruse nu mai mult de 90 de zile (neîntrerupte sau însumate) în decurs de 180 de zile. În cazul încălcării acestei reguli, în conformitate cu legislația rusească în vigoare, sunt prevăzute sancțiuni, inclusiv interzicerea intrării în Federația Rusă.

Cetățenii străini care planifică să petreacă în Federația Rusă mai mult de 3 luni, trebuie să obțină viză de muncă sau de studii în funcție de scopul șederii sau să obțină permis de ședere temporară sau permanentă în Federația Rusă.  

 Taxa consulară

La depunerea documentelor pentru întocmirea vizei de intrare în Federația Rusă se vor percepe taxele consulare.

Taxa consulară se percepe de către oficiul consular pentru analiza cererii de eliberare a vizei. Taxa consulară se poate schimba în funcție de categoria vizei, tipul și durata acesteia, precum și de cetățenia solicitantului.

Plata se poate face la filiala băncii ALPHA BANK numerar, pe adresa: Constanța, Str.Ștefan cel Mare, 15.

Taxele consulare se plătesc înainte de analiza documentelor și, în caz de refuz de eliberare a vizei de către oficiul consular, nu se returnează.

 Tarife

Pentru cetățenii României și ai Uniunii Europene, conform prevederilor Acordului  Rusia-UE

Tipuri de viză

 

Perioada de analiză

Taxe consulare

(în dolari americani)

 

Viză obișnuită  cu o intrare

 

 4–20 zile lucrătoare

 

 

 

1–3 zile lucrătoare

41

 

 

 

82

 

Viză obișnuită  cu două intrări

 

 4–20 zile lucrătoare

 

 

 

1–3 zile lucrătoare

41

 

 

 

 

82

 

 

Viză obișnuită multiplă 

 

4–20 zile lucrătoare

 

 

 

1–3 zile lucrătoare

41

 

 

 

82

 

Vize, care nu intră sub incidența prevederilor Acordului Rusia-UE

 

Viza obișnuită cu o intrare

 4–20 zile lucrătoare

 

 

 

1–3 zile lucrătoare

70

 

 

 

140

Viza obișnuită  cu două intrări  

4–20 zile lucrătoare

 

 

 

1–3 zile lucrătoare

112

 

 

 

224

Viza obișnuită multiplă 

 4–20 zile lucrătoare

 

 

 

1–3 zile lucrătoare

210

 

 

 

420

Transferarea sau refacerea vizei

 

Indeferent deperioada de analiză

28

 

Instrucțiuni pentru obținerea vizei ruse

 Pas 1

În funcție de scopul călătoriei în Rusia, alegeți tipul de viză necesar și faceți cunoștință cu lista de documente și cerințe necesare întocmirii acestora.

Pas 2

Pregătiți setul documentelor necesare în conformitate cu lista corespunzătoare tipului de viză ales de dumneavoastră.

Pas 3

Completați formularul electronic pentru viză de pe site-ul visa.kdmid.ru Secției consulare a Ministerului de Afaceri Externe al Federației Ruse.

Pas 4

Alegeți unde intenționați să depuneți documentele:

 • Centrul de vize pentru Rusia la București;
 • Centrul de vize pentru Rusia la Constanța;
 • Secția Consulara a Federației Ruse București;
 • Consulatul General al Federației Ruse Constanța.

ATENȚIE

Primirea actelor pentru viză la Consulatul General se face numai de la solicitanți individuali, care depun actele pe numele lor sau pentru rude apropiate și cu condiția programării prealabile pentru fiecare solicitant.

Se poate face o programare la Consulatul General aici.

Primirea actelor pentru viză de la persoană juridică (agenție turistică sau de vize) se face numai la Centrul de vize pentru Rusia.

Pas 5

Imprimați formularul completat și semnați-l personal. 

Pas 6

Depuneți documentele și formularul pentru viză;

Pas 7

Faceți plata pentru viza la sucursala băncii ALPHA BANK numerar, pe adresa: Constanța, Str.Ștefan cel Mare, 15.

Pas 8

Intoarceți cu confirmarea platei la Consulatul General până la ora 12-30

Tipuri de viză

                                  

Viza turistică

Viza turistică obișnuită se acordă cetățenilor români, cetățenilor altor state și apatrizilor pentru șederea de scurtă durată în scop turistic (vizitarea evenimentelor culturale, excursii, cunoașterea obiectivelor turistice), pe baza confirmării din partea unei firme rusești, care desfășoară activități turistice, cu privire la primirea turistului străin.

Durata maximă a șederii în Federația Rusă pe baza vizei turistice este de până la 30 de zile.

Se admite posibilitatea intrării în scopul desfășurării unor tratative de scurtă durată pentru afaceri, participării la expoziții, licitații, precum și pentru consultații sau investigații medicale. În acest caz, în confirmarea cu privire la primirea turistului străin, la rubrica ”Scopul călătoriei” se indică ”turism în scop special”, iar viza se eliberează pentru numărul de zile necesare desfășurării activităților, în conformitate cu termenul indicat în confirmarea privind șederea (nu mai mult de 30 de zile). Viza turistică se acordă pentru una sau două intrări în Federația Rusă.

Viza turistică cu două intrări se acordă cetățeanului străin numai în cazul în care pe parcursul șederii în Rusia este prevăzută vizitarea unor state vecine Rusiei (țările din vecinătatea apropiată (CSI și statele baltice) sau vizitarea unui stat de unde întoarcerea se face pe teritoriul Federației Ruse (de exemplu, China, Mongolia). Totodată itinerariul trebuie indicat în biletul turistic (sau în confirmarea primirii turistului străin, eliberată de organizația rusă primitoare).

În vederea obținerii vizei turistice obișnuite cu o intrare sau cu două intrări este necesar să prezentați următoarele documente:

 1. Confirmare de primire a turistului de către organizația rusă care desfășoară activități turistice, ale cărei date sunt înregistrate în Registrul Federal Unic al operatorilor turistici;
 2. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 3. Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant; 
 4. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 5. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Danemarca, Spania, Italia, Israel, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Germania, Finlanda, Franța, Republica Cehă, Suedia, Estonia  - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Plata se poate face la sucursala băncii ALPHA BANK numerar, pe adresa: Constanța, Str.Ștefan cel Mare, 15.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.

În funcție de scopul şederii, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România pe o perioadă mai mare de 90 de zile poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanelor apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 Viza de afaceri

 Viza de afaceri obișnuită se acordă cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea în Federația Rusă cu scopuri de afaceri (seminarii, conferințe, întâlniri cu parteneri de afaceri, negocieri).

Se eliberează pe baza invitației întocmite de Direcția Generală pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse sau pe baza unei solicitări scrise a unei organizații*.

Viza de afaceri poate fi cu o intrare sau cu două intrări, cu termen de valabilitate de până la 90 de zile sau multiplă pentru o perioadă de până la 1 an (dacă altceva nu este prevăzut de acordul internațional al Federației Ruse).

Atenție! Șederea pe teritoriul Federației Ruse pe baza vizei multiple obișnuite de afaceri nu poate depăși 90 de zile în decursul fiecărei perioade de 180 de zile.

*Solicitarea scrisă.  Acest document trebuie completat pe hârtie cu antet cu toate datele organizației care inițiază invitația și trebuie să conțină următoarele informații: 

а) pentru persoana invitată: nume, prenume, data nașterii, cetățenie, numărul documentului care atestă identitatea, durata și scopul călătoriei, numărul intrărilor, itinerariul deplasării;

b) pentru persoana juridică (compania, organizația) care inițiază invitația: denumirea completă a persoanei juridice, adresa, CIF, numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care semnează solicitarea, ștampila organizației. 

Pentru întocmirea vizei obișnuite de afaceri cu o intrare, două intrări sau multiplă sunt necesare:

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Direcția Generală pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei;  Sau
 2. Decizia Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse cu privire la eliberarea vizei; Sau
 3. Solicitarea scrisă a organizației sau instituției primitoare;
 4. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 5. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant;
 6. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 7. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Danemarca, Spania, Italia, Israel, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Germania, Finlanda, Franța, Republica Cehă, Suedia, Estonia  - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Plata se poate face la sucursala băncii ALPHA BANK numerar, pe adresa: Constanța, Str.Ștefan cel Mare, 15

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

 1. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 Viza umanitară 

 Viza umanitară se acordă cetățenilor români, cetățenilor altor state și apatrizilor pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse cu scopul organizării, reînnoirii sau consolidării legăturilor științifice, culturale, socio-politice, realizarea activităților sportive, religioase și caritabile, precum și pentru acordarea de ajutor umanitar.   

Se eliberează pe baza invitației întocmite de Direcția Generală pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, sau pe baza solicitării scrise din partea organizației sau instituției primitoare, precum și pe baza deciziei Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Viza umanitară poate fi cu o intrare sau cu două intrări, pe o perioadă de până la 90 de zile, sau multiplă cu durata de până la 1 an (dacă nu este prevăzut altceva prin acordul internațional al Federației Ruse).

Atenție! Șederea pe teritoriul Federației Ruse pe baza vizei multiple umanitare nu poate depăși 90 de zile în decursul fiecărei perioade de 180 de zile.

În vederea întocmirii vizei umanitare cu o intrare, două intrări sau multiple sunt necesare:

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Direcția Generală pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei;  Sau
 2. Decizia Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse cu privire la eliberarea vizei; Sau 
 3. Solicitarea scrisă a organizației sau instituției primitoare; 
 4. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 5. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant;
 6. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 7. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Danemarca, Spania, Italia, Israel, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Germania, Finlanda, Franța, Republica Cehă, Suedia, Estonia  - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Plata se poate face la sucursala băncii ALPHA BANK numerar, pe adresa: Constanța, Str.Ștefan cel Mare, 15

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene, în unele cazuri, în funcție de categoria solicitantului și scopul călătoriei, puteți fi scutiți de plata taxelor consulare pentru întocmirea vizei umanitare.  

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 Viza privată 

 Viza privată obișnuită se eliberează cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse în scop de vizită pe baza: 

 1. Invitației Serviciului Federal Rus de Migrație la cererea cetățeanului Federației Ruse sau cetățeanului străin, care posedă permis de ședere în Federația Rusă, sau la cererea persoanei juridice;
 2. Solicitării scrise a cetățeanului Federației Ruse adresate șefului oficiului consular cu privire la intrarea pe teritoriul Rusiei împreună cu membrii familiei sale, care sunt cetățeni străini;
 3. Solicitării autentificate la notar a cetățeanului Uniunii Europene, care locuiește pe baze legale în Federația Rusă și care își invită rudele apropiate.

Viza privată obișnuită poate fi eliberată, de asemenea, în legătură cu necesitatea intrării în Federația Rusă pentru un tratament de urgență sau ca urmare a unei boli grave sau morții unei rude apropiate cu condiția existenței documentelor care confirmă necesitatea tratamentul urgent, sau ca urmare a unei boli grave sau morții unei rude apropiate.

Atenție! Viza privată obișnuită se eliberează pentru o perioadă de până la 90 de zile și poate fi cu o intrare sau cu două intrări.

Cazuri speciale

Persoanele care vizitează cimitire militare sau civile au obligația să prezinte următoarele documente (*În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene):

 • Originalul sau copia legalizată la notar a documentului care atestă înhumarea. Documentul trebuie să fie eliberat de autoritățile ruse sau de ”Crucea Roșie”;
 • Originalul sau copia documentului care atestă gradul de rudenie al solicitantului (rude pe linie directă*) cu defunctul. *Rude pe linie directă sunt considerați părinții, copiii, nepoții, soții, bunicile, bunicii, frații și surorile;
 • Persoanelor care vizitează cimitirele militare sau civile, conform regulamentului, li se acordă vize private cu perioadă de valabilitate de până la 14 zile.

Pentru un tratament de urgență sau ca urmare a unei boli grave sau morții unei rude apropiate ce impune deplasarea în Federația Rusă, cetățeanului străin i se poate elibera viză privată obișnuită pe baza deciziei Consulului General al Federației Ruse la solicitarea scrisă a cetățeanului străin.

Solicitarea va fi însoțită de:

 • confirmarea scrisă a unei instituții medicale rusești cu antet (și ștampilă) cu referire la necesitatea acordării ajutorului medical de urgență, a spitalizării urgente, a investigației urgente sau cu privire la afecțiunea gravă a persoanei la care se dorește vizita și care necesită îngrijire permanentă;
 • sau certificat de deces a persoanei – rudei apropiate a solicitantului. Rude apropiate sunt considerați soții, copiii, părinții, inclusiv părinții soțului sau ai soției, dacă unul dintre soți este persoana însoțitoare, surorile, frații;
 • sau telegramă internațională despre deces, certificată de un funcționar al instituției respective;
 • document care certifică gradul apropiat de rudenie dintre solicitant și cel care întreprinde vizita, gradul apropiat de rudenie dintre solicitant și defunct.

   Documente necesare

 Pentru întocmirea vizei private obișnuite cu una sau două intrări este necesar să prezentați: 

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Direcția Generală pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei;  Sau
 2. Solicitare scrisă a cetățeanului Federației Ruse adresate șefului oficiului consular cu privire la intrarea pe teritoriul Rusiei împreună cu membrii familiei sale, care sunt cetățeni străini; 
  Important! Solicitarea trebuie depusă personal de către cetățeanul al Federației Ruse.
  Cererea trebuie însoțită de:
 • copia după ambele pașapoarte ale membrului de familie cu cetățenie rusă, care face solicitarea;
 • documentele care confirmă gradul de rudenie cu solicitantul (copii ale certificatului de naștere ale copilului minor sau certificatului de căsătorie). 

Important! Documentelor în limba română, care confirmă gradul de rudenie cu solicitantul, li se anexează în mod obligatoriu traducerea în limba rusă, efectuată de un traducător autorizat.

 1. Solicitarea scrisă autentificată la notar a cetățeanului Uniunii Europene, care locuiește pe baze legale în Federația Rusă și care își invită rudele apropiate* - soți, copii, părinți, bunică și bunic, nepoți. Baza legală de locuire în Federația Rusă a persoanei care inițiază invitația trebuie confirmată prin anexarea unor copii ale documentelor care indică statutul său, precum permisul de ședere, permis de reședință temporară, viză de studii sau de muncă. 
  *În susținerea gradului de rudenie se prezintă copii ale documentelor de stare civilă corespunzătoare sau documente similare acestora care se eliberează în alte state. În cazul solicitării bunicilor, nepoților și nepoatelor sunt necesare copii a două certificate de stare civilă sau documente similare acestora care se eliberează în alte state care confirmă gradul de rudenie pe linie directă între persoanele amintite.

Important! Documentelor în limba română, care confirmă gradul de rudenie cu solicitantul, li se anexează în mod obligatoriu traducerea în limba rusă, efectuată de un traducător autorizat. 

 1. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 2. Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant; 
 3. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 4. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Danemarca, Spania, Italia, Israel, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Germania, Finlanda, Franța, Republica Cehă, Suedia, Estonia  - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Plata se poate face la sucursala băncii ALPHA BANK numerar, pe adresa: Constanța, Str.Ștefan cel Mare, 15

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

 Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene, în unele cazuri, în funcție de categoria solicitantului și scopul călătoriei, puteți fi scutiți de plata taxelor consulare pentru întocmirea vizei umanitare.  

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”.

Viza de muncă

Viza de muncă obișnuită se eliberează cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse cu scopul îndeplinirii activității de serviciu pe baza invitației, întocmite de Direcția Generală pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei cu posibilitatea prelungirii ei ulterioare de către organul Serviciului Federal Rus de Migrație pe teritoriul Rusiei.

Drept bază pentru prelungirea vizei poate servi contractul de muncă sau contractul civil de prestare servicii, încheiat în conformitate cu legislația Federației Ruse.

Viza de muncă poate fi numai cu o intrare, cu termen de valabilitate de până la 90 de zile, (cu excepția specialiștilor de înaltă calificare).

Pentru întocmirea vizei de muncă obișnuite cu una sau două intrări este necesar să prezentați: 

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Direcția Generală pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei; 
 2. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, valabil încă 1,5 ani de la data de începere a termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 3. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru imprimat și semnat personal de către solicitant;
 4. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 5. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Danemarca, Spania, Italia, Israel, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Germania, Finlanda, Franța, Republica Cehă, Suedia, Estonia  - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.
 6. Certificat medical privind absența infecției cu HIV a cetățeanului.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Plata se poate face la sucursala băncii ALPHA BANK numerar, pe adresa: Constanța, Str.Ștefan cel Mare, 15

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

 Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 Viza de studii

 Viza de studii obișnuită se eliberează cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse cu scopul efectuării studiilor în instituții de învățământ, pe baza invitației întocmite de Direcția Generală pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei sau pe baza deciziei Ministerului Afacerilor Externe din Rusia.

Viza de studii poate fi cu o intrare sau cu două intrări, cu o perioadă de valabilitate de până la 90 de zile.

Prelungirea ulterioară a vizei se realizează de Direcția Generală pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei din localitatea de ședere, unde cetățeanul străin este luat în evidență prin acordarea vizei multiple pentru perioada contractului de studii, încheiat în conformitate cu legislația Federației Ruse din domeniul educației, dar nu mai mult de 1 an pentru fiecare viză acordată.   

Viza de studii obișnuită în scopul efectuării unor studii de scurtă durată, cursuri, stagii, poate fi eliberată pe baza solicitării instituției ruse de învățământ. 

Pentru întocmirea vizei private obișnuite cu una sau două intrări este necesar să prezentați: 

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Direcția Generală pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei; Sau
 2. Decizia Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse de eliberare a vizei; Sau
 3. Solicitarea instituției de învățământ;
 4. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, valabil încă 1,5 ani de la data de începere a termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 5. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru imprimat și semnat personal de către solicitant;
 6. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 7. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Danemarca, Spania, Italia, Israel, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Germania, Finlanda, Franța, Republica Cehă, Suedia, Estonia  - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.
 8. Certificat medical privind absența infecției cu HIV a cetățeanului.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Plata se poate face la sucursala băncii ALPHA BANK numerar, pe adresa: Constanța, Str.Ștefan cel Mare, 15

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene, în unele cazuri, în funcție de categoria solicitantului și scopul călătoriei, puteți fi scutiți de plata taxelor consulare pentru întocmirea vizei de studii.  

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanelor apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

Viza de tranzit

Viza obişnuită de tranzit cu o intrare se acordă cetăţenilor români, cetăţenilor altor state şi cetățenilor apatrizi care călătoresc într-o altă ţară tranzitând teritoriul Federaţiei Ruse. Viza de tranzit se acordă pentru o perioadă de până la 10 zile (când solicitantul călătoreşte cu maşina sau trenul) sau până la 3 zile (când solicitantul călătoreşte cu avionul), pe baza biletelor de călătorie valabile pentru ieșirea din Federaţia Rusă, a deţinerii fie a unei vize valabile pentru intrarea în ţara de destinaţie, fie a unei vize a țării de destinație, sau a paşaportului ţării respective.

Cetăţeanului străin care tranzitează teritoriul Federaţiei Ruse pentru a ajunge în statul de destinaţie cu un autovehicul (de gabarit mic sau mare) i se acordă viza de tranzit pentru termenul necesar pe cel mai scurt traseu (dar nu mai mult de 10 zile). Termenul de valabilitate a vizei în acest caz se calculează plecând de la parcurgerea unei distanţe medii de 500 de kilometri pe zi.

Termenul de valabilitate a unei vize cu două intrări nu poate depăşi o lună de zile. În cazul în care cetăţeanul străin trebuie să tranziteze Rusia pentru a ajunge într-o ţară terţă, după care se întoarce tot prin Rusia, dar într-un termen care depăşeşte o lună de zile, atunci el va solicita o viză cu o singură intrare, iar o a doua viză de tranzit urmează a fi solicitată la Consulatul Rusiei din ţara de destinaţie a cetăţeanului străin. 

Nu este nevoie de viză rusească de tranzit:

 • în cazul unei călătorii cu avionul fără escală deasupra teritoriului Federaţiei Ruse;
 • în cazul unei escale pe un aeroport din Federaţia Rusă care are zonă de tranzit şi cu condiţia ca următorul zbor în ţara de destinaţie să aibă loc în decurs de 24 de ore din momentul intrării în aeroportul din Federaţia Rusă.

Important! În cazul în care intenţionaţi să părăsiţi zona de tranzit, viza de tranzit este obligatorie!

Atenţie! În urma intrării în vigoare a Tratatului privind Uniunea Economică Eurasiatică, toate cursele între ţările membre sunt considerate zboruri interne. Drept urmare, controlul de frontieră este efectuat doar într-una dintre aceste ţări. De aceea, pasagerii, care au ca destinaţie una dintre ţările membre și fac escală în Rusia, au nevoie de viza rusească de tranzit. 

Pentru obţinerea unei vize obişnuite de tranzit cu o intrare sau două intrări sunt necesare următoarele documente: 

 1. Biletele de călătorie valabile pentru intrarea şi ieşirea din Federaţia Rusă; 
 2. Viza pentru intrarea într-o ţară învecinată cu Federaţia Rusă sau viza statului de destinaţie, sau paşaportul statului respectiv, sau o cerere motivată şi documente care să dovedească necesitatea staţionării, dacă nu este prevăzut altceva printr-un acord internațional. Cetăţenii străini care, în conformitate cu acordurile interstatale, nu au nevoie de viză pentru ţara de destinaţie, nu trebuie să prezinte viza; 
 3. Paşaportul valabil 6 luni de zile după expirarea termenului de valabilitate al vizei, care să conţină cel puţin 2 pagini goale pentru vize. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 4. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant;
 5. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 6. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Danemarca, Spania, Italia, Israel, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Germania, Finlanda, Franța, Republica Cehă, Suedia, Estonia  - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Plata se poate face la sucursala băncii ALPHA BANK numerar, pe adresa: Constanța, Str.Ștefan cel Mare, 15

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular .

Costul şi termenul de eliberare a vizelor pentru cetăţenii altor ţări şi pentru apatrizi se calculează în conformitate cu „Tariful taxelor pentru servicii consulare, percepute de oficiile consulare ale Federaţiei Ruse”. 

Transferarea sau refacerea vizei indiferent de cetățenie 

Atenție! Plata se poate face la sucursala băncii ALPHA BANK numerar, pe adresa: Constanța, Str.Ștefan cel Mare, 15

Atenție! Înainte de predarea documentelor pentru transferarea sau refacerea vizei, vă rugăm să vă consultați la Consulatul Rusiei cu privire la procedură, documente necesare și termenul de analiză a acestora.

 Întrebări frecvente

1. Pot depune documentele pentru altcineva?

Da. Trebuie să prezentați o împuternicire notarială de la persoana care solicită viza.


2. Trebuie să mă programez pentru primirea pașaportului?

Nu. Paşapoartele se pot ridica luni, marți sau vineri de la Consulatul General între orele 12:00 – 12:30.


3. Pot aplica pentru două vize simultan?

Nu. În conformitate cu legile Federaţiei Ruse, într-un paşaport nu pot fi aplicate două vize valabile.

Dacă deja aveţi în paşaport o viză valabilă (de exemplu, o viză cu o intrare sau două intrări nefolosită sau cu care aţi intrat în ţară doar o singură dată sau o viză multiplă nefolosită), vă recomandăm să solicitaţi o nouă viză nu mai devreme de 10 zile înainte de expirarea acesteia.


4. Unde pot obține informații despre tipul de viză de care am nevoie?

Informaţiile despre tipul de vize pot fi găsite pe site-ul Consulatului General, secțiunea «Secția Consulară»


5. În ce cazuri este necesar un certificat medical ce atestă absența HIV?

Certificatul medical ce atestă lipsa HIV este necesar tuturor solicitanţilor unei vize de muncă sau de studii (cu o singură intrare, cu două intrări sau multiplă), pe baza invitaţiilor din partea Serviciului Federal Rus de Migraţie, deoarece aceste vize pot fi prelungite în Rusia.


6. Care sunt documentele și în ce situații am nevoie strict de documente originale?

Trebuie să fie prezentate în original următoarele documente: 

- paşaportul valabil pentru minimum 6 luni de la data expirării vizei (un an şi jumătate de la data începerii termenului de valabilitate al vizei, în cazul vizei de muncă sau de studii);
- chestionarul / formularul pentru viză, imprimat şi semnat de solicitant personal. Semnătura trebuie să corespundă cu semnătura din paşaport;
-o fotografie;
- invitaţia în cazul solicitării unei vize multiple. Este obligatorie depunerea invitaţiei primite de la Direcția Generală pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei în original pentru obţinerea oricăror tipuri de vize atât private, cât şi multiple de muncă, studii, umanitare şi de afaceri;
- poate fi acceptată o copie a invitaţiei Serviciului Federal Rus de Migraţie doar pentru întocmirea vizelor de afaceri şi umanitare cu o singură intrare sau cu două intrări, cu rezerva că, în caz de necesitate, Oficiul Consular poate cere prezentarea invitaţiei în original;
- poliţa de asigurare medicală.

Atenţie! Oficiul Consular îşi rezervă dreptul de a solicita originalele documentelor care au fost prezentate, anterior, în copie. 


7. Cetățenii căror state nu au nevoie de viză pentru a călători în Federația Rusă?

Nu au nevoie de viză pentru a călători în Federaţia Rusă cetăţenii din ţările care au încheiat cu Rusia Acordul de Anulare sau Simplificare a Regimului de Vize. 

De regulă, fără viză pot fi efectuate călătorii de scurtă durată (nu mai mult de 90 de zile din 180 de zile pe an). În cazul în care este necesară o şedere în Rusia pe o perioadă mai lungă de timp trebuie solicitată viza corespunzătoare. 

De asemenea, nu este nevoie de viză în cazul intrării şi ieşirii din Rusia în conformitate cu programul „72 de ore fără viză” (la bordul feribotului). 


8. Nu sunt cetățean al UE, în ce condiții pot obține viza??

Cetăţenii statelor care nu fac parte din Uniunea Europeană pot depune actele pentru o viză rusească doar cu un voucher turistic, o invitaţie din partea Serviciului Federal Rus de Migraţie sau cu o invitaţie din partea Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse (dacă nu este prevăzut altceva printr-un acord internaţional al Federaţiei Ruse). 

Dacă în invitaţie se indică ca loc de reşedinţă România, atunci trebuie să se prezinte documente care dovedesc legalitatea şederii în România. 

Cetăţenii din ţările cu risc de emigrare pot depune actele doar personal, cu condiţia să aibă permis de şedere permanentă în România, precum şi biletele de întoarcere. 


9. Ce documente sunt necesare pentru cetăţenii australieni, americani, britanici, canadieni şi georgieni?

Cetăţenii tuturor ţărilor sus-menţionate trebuie să completeze chestionarul / formularul pentru viză pe două pagini. 

Cetăţenii australieni trebuie să prezinte o autobiografie detaliată (cu traducere în limba rusă). 

În cazul în care doresc să obţină o viză multiplă, toţi cetăţenii din ţările sus-menţionate trebuie să depună chestionarul pentru viză în două exemplare. Al doilea exemplar poate fi prezentat sub formă de copie. 


10. Câte zile poate dura o călătorie cu viză turistică?

Cu o viză turistică puteţi să vă aflaţi în Rusia până la o lună de zile (30 de zile). 

Dacă însă călătoria este planificată pe o perioadă mai mare de 15 zile, trebuie să prezentaţi suplimentar itinerariul în Rusia de la firma de turism care se ocupă cu organizarea călătoriei, precum şi documente care să ateste plata integrală a serviciilor turistice (factura pe numele dvs., chitanţa sau un extras de cont, dacă aţi efectuat plata cu cardul sau prin transfer bancar). 


11. Fac escală într-un aeroport rusesc. Am nevoie de viză de tranzit?

Dacă escala are loc în interiorul zonei de tranzit în decurs de 24 de ore sau dacă nu se schimbă terminalul, atunci nu este necesară viza de tranzit. În acest caz, nu puteţi să părăsiţi aeroportul pentru a vizita oraşul. 

Viza de tranzit este necesară doar dacă, în timpul escalei, pasagerul se află în zona de tranzit mai mult de 24 de ore. 

Centrul de vize recomandă ca, atunci când cumpăraţi biletele, să vă informaţi la compania aeriană dacă pe traseul respectiv aveţi nevoie de viză de tranzit. Atenţie! În cazul unui tranzit forţat, puteţi obţine viza de tranzit la Oficiul Consular din aeroport. 

Atenţie! În urma intrării în vigoare a Tratatului privind Uniunea Economică Eurasiatică, toate cursele între ţările membre sunt considerate zboruri interne. Drept urmare, controlul de frontieră este efectuat doar într-una dintre aceste ţări. De aceea, pasagerii, care au ca destinaţie una dintre ţările membre și fac escală în Rusia, au nevoie de viza rusească de tranzit. 


12. Intenționez să călătoresc cu mașina prin Rusia. De ce documente suplimentare am nevoie? 

De menţionat că tranzitul cu un automobil şi călătoria cu un automobil sunt două noţiuni diferite. 

Tranzitul este o parcurgere necesară pe teritoriul Rusiei, pe cel mai scurt traseu, de exemplu, atunci când nu se poate ajunge în ţara de destinaţie în alt mod sau durează mai mult timp. 

Timpul necesar pentru tranzit este calculat plecând de la 500 de km/zi pe cel mai scurt traseu (puteţi să vă verificaţi folosind google.maps). 

Călătoria cu automobilul prin Rusia pe oricare alt traseu este considerată o călătorie obişnuită sau turism auto. În acest caz, pentru obţinerea vizei trebuie să prezentaţi confirmarea de primire a turistului străin de la orice firmă de turism acreditată, care vă va alege traseul optim şi locurile de cazare (hoteluri). Scopul călătoriei în acest caz va fi „turism auto”. 

Pentru obţinerea vizei nu aveţi nevoie de documentele maşinii şi asigurare auto, însă veţi avea nevoie de ele la frontieră şi în timpul călătoriei. 


13.Cum să te înregistrezi la destinație când ajungi în Rusia?

FÎnregistrarea trebuie să se realizeze în decurs de șapte zile lucrătoare de la data sosirii Dvs. în Federația Rusă și reprezintă o informare (înștiințare) a autorităților  teritoriale ale Serviciului Federal pentru Migrație despre sosirea la locul destinației din Federația Rusă.  Toate procedurile cu privire la înregistrarea și ieșirea din evidențe sunt realizate de către Partea primitoare.

Este necesar să prezentați Părții primitoare de la locul destinației pașaportul și cardul de migrare, care se completează la intrarea în Federația Rusă. Pe parcursul acestei proceduri nu este permisă reținerea pașaportului, nici a cardului de migrare.  Parte primitoare pot fi atât cetățeni ai Rusiei, cât și cetățeni străini care locuiesc permanent în Federația Rusă sau apatrizi (care posedă permis de ședere), precum și persoane juridice, sucursale ale acestora sau reprezentanțe, în cadrul cărora locuiți sau lucrați.

În cazul cazării în hotel, Partea primitoare este administrația hotelului, care, în decurs de 24 de ore, înștiințează autoritățile teritoriale ale Serviciului Federal pentru Migrație cu privire la sosirea Dumneavoastră, realizează toate demersurile necesare cu privire la evidența cetățenilor străini și este responsabilă pentru respectarea regulilor de ședere.   

La plecarea Dvs. din Federația Rusă, Partea primitoare este obligată ca în decurs de 24 de ore să înștiințeze despre acest lucru autoritățile teritoriale ale Serviciului Federal pentru Migrație, trimițând partea desprinsă din formularul de înștiințare a sosirii, cu scopul scoaterii Dvs. din evidență. 

Reguli generale

Stimaţi vizitatori,

Înainte de a vizita Consulatul General citiţi cu atenţie informaţiile următoare. 

În scopul asigurării securităţii vizitatorilor şi creării condiţiilor necesare pentru o activitate eficientă, în încăperile Consulatului General se interzice:

 • să se facă fotografii şi înregistrări audio şi video;
 • să se fumeze, să se consume băuturi alcoolice, precum şi să se mănânce. Fac excepţie cetăţenii care trebuie să mănânce la recomandarea medicului, iar ora mesei coincide cu cea în care se află în Centrul de vize;
 • să se vorbească tare, să se facă gălăgie, să se înjure, să fie jigniţi sau să fie încălcate drepturile angajaților și ale vizitatorilor Centrului de vize;
 • să se vorbească la telefonul mobil şi să se folosească alte mijloace tehnice de comunicare;
 • să se asculte muzică la playere, tablete şi alte dispozitive fără folosirea căştilor;
 • să se deranjeze în orice mod liniştea celorlalţi vizitatori şi activitatea Centrului de vize.

Este interzisă intrarea în Consulatul General cu următoarele obiecte:

 • orice tipuri de arme de foc, pneumatice şi traumatice (indiferent de deţinerea de autorizaţii şi permise);
 • arme pe bază de impulsuri electrice, spray-uri paralizante şi alte mijloace de autoapărare, arme albe, obiecte ascuţite, inclusiv tacâmuri;
 • substanțe explozive, inflamabile, otrăvitoare și toxice și alte obiecte, precum petarde, lichide inflamabile, butelii etc.).

Lista de mai sus nu este exhaustivă. Angajații Consulatului General pot interzice introducerea în interiorul Centrului de vize și a altor obiecte care reprezintă un pericol pentru siguranța celorlalți.

 Stimați vizitatori,

Vă rugăm să vă abțineți de la vizitarea Consulatului General cu genți și valize mari, a căror amplasare în sala de așteptare ar putea pune în dificultate evacuarea de urgență a vizitatorilor, în caz de necesitate.

 Atenție: Vă rugăm să fiți atenți la persoanele suspecte și la obiectele lăsate nesupravegheate în încăperile Consulatului General. În cazul depistării lor, vă rugăm sa comunicați urgent unui angajat al Consulatului.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că administrația Consulatului General are dreptul să refuze și să întrerupă procesul de primire a documentelor dacă solicitantul ignoră regulile sus-menționate și să-i ceară să părăsească clădirea Consulatului General.